UX/UI Design: Jak stworzyć intuicyjny i użyteczny interfejs?

W dzisiejszym świecie technologii usług cyfrowych, potrzeby użytkownika są niezwykle istotne dla sukcesu każdego projektu, w szczególności zadowolenie i wygodne korzystanie z produktów. Skupiając swoją uwagę na projektowanie doświadczeń odbiorcy, nową wagę przypisuje się dziedzinom User Experience (UX) i User Interface (UI). Poprawienie jakości interakcji między użytkownikiem a oprogramowaniem to najważniejsze zadanie UX Designera.

W kontekście projektowania zorientowanego na potrzeby użytkowników, UX (czyli User Experience) Design odnosi się do całego doświadczenia użytkownika podczas interakcji z produktem. To, czy użytkownik czuje się zadowolony, komfortowo i skutecznie korzysta z aplikacji, zależy w dużej mierze od jakości UX. Z drugiej strony, rola UI Designera skupia się na opracowywaniu wyglądu i interakcji, czyli na tym, jak użytkownik widzi i oddziałuje z interfejsem oprogramowania.

Zarówno UX, jak i UI mają na celu stworzenie produktywnego i przyjemnego środowiska dla użytkownika, ale różnią się w zakresie obszarów skupienia swoich działań. Często są to dziedziny nierozłączne ze sobą, natomiast na temat UX składa się przede wszystkim zadanie zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń jako całokształtu. Z drugiej strony, interfejs użytkownika sam w sobie odgrywa kluczową rolę w doświadczeniu, zatem UI Design to nie tylko piękny interfejs, ale również przemyślana sieć architektury informacji w odzwierciedleniu wizualnym. Oto spis treści zawartych w tym artykule:

  1. Wprowadzenie do UX i UI: Product Design w skrócie
  2. Podobieństwa między UX a UI Designem: UX vs UI.
  3. Wpływ UX na UI Design
  4. Projektowanie użyteczności: Podstawowe narzędzia
  5. Zasady UX: O czym muszą pamiętać UX Designerzy?
  6. UI vs UX Design: Podsumowanie

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm dziedzinom i wyjaśnimy, jakie są ich kluczowe aspekty oraz jak mogą wpłynąć na Twoje projekty. Poznanie różnic w tych dziedzinach zajmujących się projektowaniem doświadczeń użytkownika sprawi, że będziesz świadom najlepszych praktyk w designie oraz poznasz czym tak naprawdę zajmuje się UX Designer czy też jaka jest rola UI Designera w zespole.

Wprowadzenie do UX i UI: Product Design w skrócie

User Experience: Na czym polega UX Design i kim jest UX Designer?

W praktyce, tworzenie dobrego UX polega na uwzględnianiu potrzeb, celów i oczekiwań użytkowników. Dobra jakość UX ma na celu zapewnienie użytkownikowi łatwości obsługi, intuicyjnego nawigowania, responsywności i satysfakcjonującego użytkowania systemu. Ważnym elementem jest również minimalizowanie potencjalnych błędów, ograniczanie czasu potrzebnego do wykonania zadań oraz zapewnienie spójności i spersonalizowanej interakcji. Projektowanie interakcji w makiecie to główna domena UX Designerów. UX Designerem określamy osobę odpowiedzialną za tworzenie makiet aplikacji (najczęściej są to aplikacje internetowe bądź mobilne), prowadzenie warsztatów, badań czy też kreowanie copy. UI Designer może również być UX Designerem, te role nie wykluczają się wzajemnie. Narzędziami UX Designera są Figma, Adobe XD, Sketch czy też Axure.

Warto również wspomnieć o rozróżnieniu pomiędzy UX Designer vs. Product Designer. Najważniejszą różnicą jest rodzaj pracy, jaką podejmuje Product Designer w przeciwieństwie do tego czym zajmuje się UX Designer. Jego działania są podobne, natomiast skupiają się bardziej na spełnieniu całościowych celów biznesowych produktu, badając potrzeby użytkowników lub określając plan rozwoju produktu. Jego misją jest połączyć cele biznesowe z potrzebami klienta, zachowując stosowny balans między nimi w daną stronę. Z drugiej strony, UX Designer zajmuje się koncepcją tworzenia produktu, wchodząc w perspektywę odbiorcy.

Projektant UX pełni integralną część procesu projektowania i rozwoju każdego produktu, który stawia użytkowników w centrum uwagi. Stanowi on podstawę drogi, którą wytycza proces projektowy, począwszy od tworzenia makiet a kończąc na prototypie przedstawiającym jak działa Twoja aplikacja mobilna w praktyce.

User Interface: Czym zajmuje się UI Designer?

Projektowanie interfejsu użytkownika (UI) odnosi się do procesu tworzenia estetycznego, funkcjonalnego i intuicyjnego układu elementów graficznych, takich jak przyciski, pola tekstowe, ikony i inne elementy interaktywne, które umożliwiają użytkownikom komunikację z systemem, aplikacją lub stroną internetową. Głównym celem który obiera projektant UI w codziennej pracy jest stworzenie interfejsu, który jest łatwy oraz przyjazny w obsłudze i dostarcza satysfakcjonującego doświadczenia wedle potrzeb klienta.

Projektowanie interfejsu wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak estetyka, funkcjonalność, użyteczność i dostępność jakich wymaga dany produkt. UI Designerem określamy osobę która skupia się w pełni na uzyskaniu tego efektu. UI Designer stara się zapewnić spójny wygląd i zachowanie elementów interfejsu, aby ułatwić użytkownikom nawigację i zrozumienie interakcji. Ważne jest również odpowiednie wykorzystanie kolorów, typografii i grafiki, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie interfejsy, które zapewnią zwiększenie satysfakcji klienta korzystającego z aplikacji, a także współgrają z identyfikacją wizualną marki. Nierzadko wymaga to także komunikacji z programistą front-end, by móc na bieżąco dopasowywać nowe elementy interfejsu w aplikacji.

Ostatecznie, UI Designer ma na celu stworzenie interaktywnego środowiska, które umożliwia użytkownikom łatwą i efektywną realizację ich zadań, zapewniając im pozytywne odbiór wizualny aplikacji. Dotyczy to także dobrego odbioru różnego rodzaju oprogramowania, bez względu czy będą to strony internetowe czy panele sterowania.

Podobieństwa między UX a UI Designem: UX vs UI.

Wspólne cele UX i UI Designu składają się na fundament działań zajmujących się projektowaniem interfejsu użytkownika. Zarówno UX (User Experience) Design, jak i UI (User Interface) Design koncentrują się na tworzeniu produktów i usług, które są intuicyjne, przyjemne w obsłudze i satysfakcjonujące dla użytkowników.

Pierwszym istotnym podobieństwem między UX a UI Designem jest ich wspólny cel: doskonałe doświadczenie użytkownika. Zarówno UX, jak i UI Design dążą do stworzenia produktu, który odpowie na potrzeby i oczekiwania użytkowników. Oba podejścia skupiają się na tym, jak użytkownicy przeprowadzają interakcje i odbierają z interfejs, aby zapewnić im optymalną użyteczność i satysfakcję.

Badania użytkowników odgrywają kluczową rolę w obu dziedzinach, umożliwiając projektantom uzyskanie wglądu w potrzeby i preferencje użytkowników oraz dostosowanie interfejsu w oparciu o te informacje. Zajmuje się nimi UX Researcher, chociaż nierzadko, zajmują się tym również UX Designerzy. Płynne zdobywanie nowych umiejętności to duża część tego, czym jest projektowanie doświadczeń użytkownika. Nierzadko w branży UX należy umieć dostosować się do zupełnie nowej sytuacji, ze względu na unikatowość niektórych projektów.

Zarówno UX Design, jak i UI Design kładą nacisk na optymalne doświadczenie użytkownika poprzez uwzględnienie potrzeb i preferencji użytkowników oraz poprzez wykorzystanie badań i testów użytkowników. To właśnie te podobieństwa stanowią solidne fundamenty projektowania interfejsów i przyczyniają się do tworzenia wyjątkowych produktów, które spełniają oczekiwania i zadowalają potencjalnych użytkowników.

Wpływ UX na UI Design

UX Design odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu interfejsu użytkownika (UI Designu). Głównym celem UX Designu jest zapewnienie użytkownikom intuicyjnego i satysfakcjonującego doświadczenia podczas korzystania z produktu lub usługi. W procesie tworzenia interfejsu użytkownika, UX Designer bada i analizuje zachowania, potrzeby i oczekiwania użytkowników, aby lepiej zrozumieć, jakie elementy interfejsu są dla nich najważniejsze. Na podstawie tych wniosków, UX Designer projektuje strukturę informacji, przepływ użytkownika, a także funkcjonalności i interakcje, które poprawią użyteczność i użyteczność interfejsu.

Przekształcanie zasad UX Designu w estetyczny i spójny interfejs UI.

Właśnie w tym momencie UX Design wpływa na UI Design. Na podstawie ustalonych zasad UX, UI Designer jest w stanie przekształcić te informacje w estetyczny i spójny interfejs. Wykorzystując różne elementy graficzne, takie jak kolory, typografia, ikony i układ, UI Designer tworzy atrakcyjny interfejs, który harmonizuje z zaprojektowanym doświadczeniem użytkownika. Dzięki takiemu podejściu, interfejs staje się nie tylko funkcjonalny, ale także przyjemny wizualnie i angażujący dla użytkownika. W ten sposób, UX Design wpływa na każdy aspekt UI Designu, aby zapewnić spójne i przemyślane doświadczenie użytkownika.

Projektowanie użyteczności: Podstawowe narzędzia

Narzędzia stanowią nieodłączny element pracy w dziedzinie projektowania doświadczenia użytkownika (UX Design) oraz projektowania interfejsów. Wzrost znaczenia UX/UI Designu spowodował rozwój wielu specjalistycznych narzędzi, które wspierają projektantów w tworzeniu intuicyjnych interfejsów.

W fazie projektowania interfejsu użytkownika, projektanci korzystają z narzędzi do tworzenia wireframe’ów, prototypów i map nawigacji. Wireframe’y, znane także jako makiety, umożliwiają tworzenie szkiców interfejsu, pokazujących układ elementów i strukturę informacji. Prototypy natomiast pozwalają na interakcję z interfejsem, co umożliwia weryfikację i testowanie rozwiązań przed implementacją. Makiety lo-fi przedstawiają widok danego produktu o niskiej szczegółowości. W makietach hi-fi pojawia się bardziej widoczna struktura strony, dany produkt zaczyna nabierać kształtu.

W dalszym etapie, UI Designerzy projektują interfejs, biorąc pod uwagę to, jak ma wyglądać szata graficzna. Zawierają różne elementy wizualne, które sygnalizują markę produktów cyfrowych określonych w procesie projektowym.

Figma: Wszechstronne narzędzie do projektowania interfejsów użytkownika

Figma to jedno z popularnych narzędzi wykorzystywanych w UX Designie i UI Designie, która jest jednym z najważniejszych programów branży IT sektora aplikacji mobilnych. Jest to platforma oparta na chmurze, która umożliwia projektantom pracę w czasie rzeczywistym, łatwą współpracę z zespołem oraz tworzenie interaktywnych prototypów, które umożliwiają uwzględnienie zachowania użytkowników.

UI Design Sunrise Festival zrealizowany w Figma

Figma oferuje bogate możliwości projektowe, takie jak tworzenie, edycja i udostępnianie projektów interfejsów. Dzięki funkcjom prototypowania, projektanci mogą tworzyć interaktywne prototypy, które dokładnie odzwierciedlają zachowanie interfejsu w sposób realistyczny. Figma umożliwia także integrację z innymi narzędziami i usługami, co ułatwia zarządzanie projektem i komunikację zespołową, co jest kluczowe w zespołach uwzględniających projektowanie UX.

Dzięki swojej elastyczności, intuicyjności obsługi i funkcjom współpracy, Figma jest często wybieranym narzędziem przez projektantów UX/UI. Pozwala ona na efektywną pracę nad projektami, testowanie prototypów oraz tworzenie interfejsów, które są użyteczne i atrakcyjne dla użytkowników.

Zasady UX: O czym muszą pamiętać UX Designerzy?

Zasady UX (User Experience) stanowią podstawę skutecznego projektowania interfejsów użytkownika, które dostarczają wartościowe i satysfakcjonujące doświadczenia dla użytkowników. Istnieje wiele zasad, które mogą pomóc projektantom w osiągnięciu celów UX. Oto trzy zasady, na których warto się skupić:

Zasada użyteczności:

Użyteczność jest jednym z najważniejszych aspektów UX. Interfejs powinien być łatwy w obsłudze, intuicyjny i funkcjonalny. UX Designer powinien skupić się na zapewnieniu użytkownikowi prostoty nawigacji, czytelności treści, zrozumienia działania funkcji oraz wygodnego dostępu do informacji.

Zasada spójności:

Spójność to kluczowy element udanego UX. Interfejs powinien mieć jednolity wygląd, zachowywać stałe elementy, takie jak układ, typografia, kolory czy ikony. Konsekwencja w projektowaniu sprawia, że użytkownik czuje się pewnie i może łatwo nawigować po interfejsie. Spójność tworzy też poczucie profesjonalizmu i marki, przyczyniając się do pozytywnego doświadczenia.

Zasada dostępności:

Dostępność odnosi się do zapewnienia, że interfejs jest dostępny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń. UX Designer powinien uwzględnić zasady projektowania dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak dostępność dla osób niewidomych czy niedowidzących, dostępność dla osób korzystających z czytników ekranowych, czy obsługa klawiatury dla osób z trudnościami w poruszaniu się po interfejsie. Zapewnienie dostępności sprawia, że interfejs staje się bardziej inkludujący i przyjazny dla różnorodnych grup użytkowników.

Te zasady stanowią fundament skutecznego UX Designu i powinny być uwzględniane przez UX Designera biorąc pod uwagę proces projektowania. Dążenie do zapewnienia użyteczności, spójności i dostępności pozwala projektantom tworzyć interfejsy, które są użyteczne, zadowalające i spełniają oczekiwania użytkowników.

UI vs UX Design: Podsumowanie

W artykule dokładnie przyjrzeliśmy się podobieństwom i różnicom między UX (User Experience) a UI (User Interface) Designem oraz wyjaśniliśmy, dlaczego oba te aspekty są niezwykle istotne w projektowaniu interfejsów użytkownika. Nauczyliśmy się, że UX skupia się na tworzeniu wartościowego doświadczenia użytkowników, podczas gdy UI koncentruje się na estetyce i funkcjonalności interfejsu. Oba te obszary są ze sobą powiązane i współpracują, aby zapewnić użytkownikom optymalne wrażenia.

Kolejnym kluczowym tematem były narzędzia, które odgrywają ważną rolę w procesie projektowania UX/UI. Przyjrzeliśmy się różnym narzędziom używanym w UX Designie, takim jak mapy podróży użytkowników, persona czy prototypy, które pomagają projektantom lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników. W szczególności skupiliśmy się na narzędziu Figma, które jest popularne wśród projektantów UX/UI ze względu na swoje zaawansowane funkcje, takie jak współpraca w czasie rzeczywistym i prototypowanie.

Wnioski płynące z artykułu są jasne – skuteczne projektowanie interfejsów opiera się na uwzględnieniu zarówno aspektów UX, jak i UI, przy zachowaniu zgodności z zasadami i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Dążenie do tworzenia wartościowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych interfejsów pozwala firmom osiągać przewagę konkurencyjną, zadowolenie klientów i sukces biznesowy w dynamicznym świecie cyfrowym.

Sprawdź koszt realizacji projektu!

Skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatną wycenę projektu aplikacji.

lub po prostu napisz maila

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności